۱۳۹۵ شهریور ۱, دوشنبه

بَثِّي وَحُزْنِي

"قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ"(۱۲:۸۶)

گفت من شکایتِ غَم و أَندوهم را با "الله"[=خُدا] در میان مینِهَم.

 اینها سُخَنانِ یعقوب است. بوقتِ بیکَسی، دلتنگی، و إِستیصال.
..........
میبدی در کشف الاسرار چنین ترجمه کرده: "من [گله نمی‌کنم و نمی‌زارم باجز از خدا] گله با او میگویم و اندوه خود باو بر می‌دارم."

۱۳۹۵ مرداد ۲۷, چهارشنبه

یادِ آبْ

بیا که دَم به دَمَت یاد می‌رَوَدْ هَر چَند 

که یادِ آبْ به‌جُز تِشنگی نیفزاید


"سعدی"