۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۲, سه‌شنبه

Condolenceهمین روزها بود شاید، غُبارِ سُربآلودِ درد، همه جا نشسته بود. مثلِ برفی که از آسمان می‎آید و چونان پودری بر همه چیز می‎نشیند و همه چیز و همه کَس را در بر می‎گیرد.** امّا شاید برف توصیفِ خوبی نیست، مثلِ خاکستری بود، خاکستر آتشفشانی شاید. روزهایی بودند بغایت بَد، اِنگار همه چیز و همه جا درد می‎کرد، یا دقیقتر، همه جا و همه چیز درد بود. مِحْنَتْ جانکاه شُده بود، همه چیز و همه جا و همه کَس حتّی! خَبَر نداشتیم که می‎آید، حتّی در خَیالم نمیگذشت. آمده بود، تسلّی بود حضورشهمه چیز خوب در یادم مانده، با آن چهره‎یِ زیبایش که می‎درخشید، برای من چه شادی عظیمی بود حضورش در آن روزهایِ سَرد! مثلِ تمام روزهایِ دیگری که بود و حضورش شادی عظیمی بود!
زنگِ صدایش هنوز در گوشم است، در آخِرین ساعاتِ حضورش. می‎گفت: رفتنش ضرورت دارد، و خیلی زود بر می‎گردد، خیلی زود... ، مثلِ همیشه رَنگِ صدایش و آن زنگِ خَشدارش برایم دلنشین بود. مثلِ همیشه چه زیبا حرف میزد، با همان ظِرافتِ در رفتار، که فقط از او میشُد دید.
هیچکس در کابوس هم شاید، گُمان نمیکرد این نگاهها و دید و بازدیدها در آن روزهای سخت، آخِرین روزهاست شاید. باید می‎رفت و قرار بود برگردد و سه چهار ماه بِماندبَعد از مُدَّتها، این موهِبَتِ بُزُرگی بود که باز می‎خواهد بیاید و مُدَّتی بماند.
امّا نمی‎دانستیم این آخِرین بارست، هیچوقت نمی‎دانستیم. وقتی که رَفتْ و خبرآمد که دیگر بر نمی‎گردد(یا دیگر نمی‎تواند برگردد!)، همه چیز در تاریکی فرو رفت؛ اِنگار که آفتاب در یک لحظۀ نامنتظر خاموش شود. خاکسترِ حُزن بر همه چیز نِشَست، مَحْنَت تا استخوان ریشه زد. همه چیز کُند و سنگین شُد. حالا، بعد از این همه مُدَّت، تحمُّلش دارد سختتر می‎شود، و هیچکس نمی‎دانست که اینقدر سخت می‎شود. حتّی شاید حقّ داشته باشم بگویم تحمّل‎ناپذیر. دیگر نمی‎توانم لبخند بزنم.    
_______
*عنوان نامِ آهنگیست از Benjamin Clementine. وقتی داشتم این چند خطّ را تَسوید می‎کردم، داشتم این آهنگ را هم گوش می‎دادم. می‌شود این آهنگ را از اینجا شنید.و البته این خواننده(و البته موسیقیدان) را چه بسیار دوست می‌دارم.
**الان که تمام شُده یادم می‎آید در داستانِ کوتاهی از اِرنِست همینگوی(داستانِ در کشوری دیگر[/ در سرزمینی دیگر])، مندرج در مجموعه داستانِ مردان بدونِ زنان چُنین تعبیری دیده و خوانده‎ام: برف مثلِ پودر.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر